0 امتیاز
سوال شده در عضویت و پروانه نظام مهندسی ساختمان توسط
آیا کسانی که مدرک کاردانی مکانیک و کارشناسی عمران دارند، سازمان نظام مهندسی به آنها اجازه حق امضا صادر میکند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
بله اجازه میدن ولی با مدرک پایه میتونید و اگر ارشد عمران هم بگیرید و واحدهای موردنیاز رو پاس کنید عمران هم میدن

اگر درباره موضوعات مختلف مرتبط با مهندسی سئوالی دارید به سایت درستی آمده اید؛ سئوال را طرح کرده و در اسرع وقت پاسخ را از اساتید و پیشکسوتان دریافت کنید.

41 سوال

41 پاسخ

7 دیدگاه

3 کاربر

...