0 امتیاز
سوال شده در عضویت و پروانه نظام مهندسی ساختمان توسط
آیا با مدرک کارشناسی عمران و ارشد نقشه برداری می توان برای پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری گرفت ویا به عنوان یک مهندس نقشه بردار دارای صلاحیت از نظر قانون کار کرد

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
مدرک پایه شما (کارشناسی) به عنوان اصل فعالیت شما برای پروانه در نظر گرفته می شود و برای احراز صلاحیت نقشه برداری لازم است درخواست خود را به کمیسیون انطباق بدهید تا در صورت عدم تعارض با مقررات بررسی شده و با توجه به شرایط نظام مهندسی استان در صورت موافقت اولیه واحدهای موردنیاز جهت گذراندن اعلام شود.

اگر درباره موضوعات مختلف مرتبط با مهندسی سئوالی دارید به سایت درستی آمده اید؛ سئوال را طرح کرده و در اسرع وقت پاسخ را از اساتید و پیشکسوتان دریافت کنید.

41 سوال

41 پاسخ

7 دیدگاه

3 کاربر

...