0 امتیاز
سوال شده در عضویت و پروانه نظام مهندسی ساختمان توسط
آیا با مدرک کارشناسی عمران و ارشد نقشه برداری می توان برای پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری گرفت ویا به عنوان یک مهندس نقشه بردار دارای صلاحیت از نظر قانون کار کرد

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
مدرک پایه شما (کارشناسی) به عنوان اصل فعالیت شما برای پروانه در نظر گرفته می شود و برای احراز صلاحیت نقشه برداری لازم است درخواست خود را به کمیسیون انطباق بدهید تا در صورت عدم تعارض با مقررات بررسی شده و با توجه به شرایط نظام مهندسی استان در صورت موافقت اولیه واحدهای موردنیاز جهت گذراندن اعلام شود.

اگر درباره موضوعات مختلف مرتبط با مهندسی سئوالی دارید به سایت درستی آمده اید؛ سئوال را طرح کرده و در اسرع وقت پاسخ را از اساتید و پیشکسوتان دریافت کنید.

محبوب ترین برچسب ها

نظام مهندسی پروانه ساختمان آزمون کار سابقه عمران عضویت آزمون نظام مهندسی پروانه نظام مهندسی نظام مهندسی ساختمان معماری ارشد کارشناسی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران کارشناسی عمران تحصیلی دانشگاه حق لیسانس رشته سازمان کاردانی دشواری های مهندسی تعهد مهندسی درآمد مهر و امضای مهندسی رشته مهندسی رشته های مورد پذیرش نظام مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت هم ارزی رشته های نظام مهندسی مهندسی مدیریت پروژه کد شهرداری نظام مهندسی دفتر پیشخوان شهرداری شهرسازی شهرداری مهر نظام مهندسی پروانه نظارت و اجرا نظام مهندسی ساختمان علمی کاربردی طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده فناوری معماری فوق دیپلم معماری کلیدواژگان نظام مهندسی نمونه سئوال آزمون آزمون نظام مهندسی ساختمان پایان خدمت پروانه نظامم مهندسی شرایط دریافت پروانه مقررات ملی ساختمان محل سکونت پروانه اشتغال بکار پایه سه پروانه نقشه برداری اشتغال بکار مهندسی ارشد نقشه برداری شرکت مهندسی پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیل مهندسی اشتغال به کار مهندسی شهرسازی نظام مهندسی پروانه اشتغال مدرک تحصیلی اشتغال مهندسان رشته تحصیلی مهندسی معماری کاردانی مکانیک حق امضا مهندسی عمران نقشه برداری شهرسازی معماری برق مکانیک ثبت آزمایشگاه مهندسی دانشگاهی رؤسای انتخابات ارجاع نظارت ریاضی کامپیوتر سدوشبکه عباسپور اشتغال طراحی مکانیک دروس اجتماعی تأمین مدارک کاربردی علمی بیمه امضا منابع شرکت فعالیت ارزی هم دفتر سه پایه در

45 سوال

46 پاسخ

9 دیدگاه

4 کاربر

...