0 امتیاز
سوال شده در عضویت و پروانه نظام مهندسی ساختمان توسط
سلام برای عضویت و فعالیت در نظام مهندسی شهرستان باید حتما ساکن آن شهرستان باشیم یا خیر و اگر باید ساکن باشیم چه مدت باید آنجا سکونت داشت؟ لطفا اگر ماده یا بند قانونی هست اعلام فرمایید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
نیازی به احراز محل سکونت نیست، اما برای دریافت پروانه و اعلام فعالیت به دارایی نیازمند آدرسی ثابت برای محل اشتغال بکار هستید که بهتر است صوری اعلام نشود و آدرس فیزیکی و واقعی باشد.
جهت مطالعه مواد قانونی به مبحث صفر مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید.

اگر درباره موضوعات مختلف مرتبط با مهندسی سئوالی دارید به سایت درستی آمده اید؛ سئوال را طرح کرده و در اسرع وقت پاسخ را از اساتید و پیشکسوتان دریافت کنید.

41 سوال

41 پاسخ

7 دیدگاه

3 کاربر

...